„Jiftách Gileádský byl udatný bohatýr. Byl synem nevěstky…“ Soudců 11:1

Sociologové tvrdí, že lidské jednání je z velké části ovlivněno dvěma základními faktory: našimi rodiči a prostředím, které nás obklopuje. Podle toho by Jiftácha odepsali jako ztracený případ! Ale Bůh ne. Jeho Slovo říká: „Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového…“ (Izajáš 43:18-19).
Když se Ježíš stane Pánem tvého života, nemůžou ti ani geny ani prostředí zabránit v tom, aby ses stal vším, čím on tě chce mít. Dříve než skončil jeho život, proslavil se Jiftách jako nejmladší vůdce Izraelců, a je zmiňován mezi biblickými hrdiny v jedenácté kapitole listu Židům. To proto, že Bůh je specialistou na zvraty! Možná ses nenarodil ve zrovna ideálních podmínkách a přemýšlíš, jestli to můžeš někdy překonat. Odpověď je ano! Až se tě příště někdo pokusí srazit na kolena kvůli tvé minulosti, připomeň mu Jiftácha.
Pravda je, že náš Bůh je úžasný! Dokáže pozdvihnout znevýhodněné nad ty, kteří měli veškeré možné výhody. Jeho síla se projeví v naší slabosti (viz 2. Korintským 12:9). Specializuje se na použití těch, kteří byli odmítnutí. Použil Josefa, muže, kterého jeho bratři hodili do jámy a jeho otec odepsal jako mrtvého. Použil si Davida, pasáčka odcizeného a ignorovaného vlastní rodinou. Použil si Ježíše, „kámen, jejž zavrhli stavitelé“ (viz Žalm 118:22), aby se stal „kamenem úhelným“ (viz Lukáš 20:17). A pro tebe může udělat totéž. Přijmi povzbuzení: Bůh má plán pro tvůj život, a když s ním budeš trávit čas, ukáže ti ho.