„Ustanovil jich dvanáct … aby je posílal kázat“ Marek 3:14

Nesnaž se všechno dělat sám. Jeden z důvodů, proč jsme ve stresu, je naše představa, že všechno závisí na nás. Ježíš to dělal jinak. Vybral si, vyškolil a zmocnil dvanáct dalších, aby s ním mohli sdílet jeho dílo. Delegoval svou práci. Zapojil druhé. Tak proč to tak neděláme my? Ze dvou důvodů:
1) Perfekcionismus. Říkáme si: „Když to chci mít udělané dobře, musím to udělat sám.“ To je sice hezká myšlenka, ale často nefunguje, protože je prostě příliš mnoho věcí, které je potřeba udělat. Jednoduše nemáme čas a nadání, abychom udělali všechno sami. Je to opravdu egoistický přístup, který říká: „Nikdo, nikdo to nedokáže udělat tak jako já!“ Co myslíš, odvedl by Ježíš lepší práci než jeho učedníci? Samozřejmě, ale i když to věděl, nechal je tu práci dělat. Proč? Protože musíme nechat druhé udělat některé chyby a poučit se z nich, jako se to učili učedníci. Nepřipravuj druhé o vzdělání.
2) Nejistota. „Co když předám tuhle zodpovědnost někomu jinému a on tu práci odvede lépe než já?“ Tahle možnost ohrožuje mnohé z nás. Pokud ale víš, kdo jsi, komu se snažíš zavděčit, čeho chceš dosáhnout, a pokud znáš jednu věc, na niž se máš zaměřit, nebudeš se cítit ohrožený. Abys byl efektivní, musíš zapojit druhé lidi, protože se sám nemůžeš soustředit na více než jednu věc v jednu chvíli, pokud ji chceš udělat dobře.