„Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil.“    Marek 1:35

Udělej z modlitby svůj každodenní zvyk. Modlitba velmi ulevuje stresu. Ježíš začínal svůj den modlitbou. Často se během dne zastavil, aby se modlil, a každý den modlitbou zakončil. Jestliže si Ježíš, který byl tak zaneprázdněný, jak byl, našel čas na modlitbu, o co více to potřebuješ ty! Čas strávený o samotě s Bohem může být dekompresní komorou pro životní stresy. V modlitbě mluvíme s Bohem, říkáme mu, co se nám honí hlavou, nasloucháme mu a dáváme mu možnost mluvit k nám při četbě Bible. Potom se podíváme na svůj rozvrh, zhodnotíme své priority a čekáme na pokyny.
Pokud bychom žili takhle, zhroutil by se farmaceutický průmysl, protože bychom nepotřebovali ani zlomek uklidňujících léků, které vyrábí a prodává. Mnoho našich problémů pochází z naší neschopnosti zklidnit a ztišit se. Prostě nevíme, jak být potichu. Bůh říká: „Ztište se! Uznejte, že já jsem Bůh…“ (Žalm 46:11, přel. z angl.).
Jeden z důvodů, proč neznáme Boha osobněji, je, že nedokážeme být v klidu. Jsme příliš zaneprázdnění na to, abychom byli potichu a jen přemýšleli. Kdosi řekl: „Vypadá to jako paradoxní zvyk, že když člověk zabloudí, zdvojnásobí svou rychlost.“ Jeden příběh vypráví o pilotovi Air Force, který za druhé světové války letěl nad Pacifikem. Když se spojil s řídicí věží a zeptali se ho na jeho polohu, odpověděl: „Nevím – ale letím rekordní rychlostí!“ Mnozí z nás jsou takoví, spěcháme životem bez toho, abychom věděli, kam směřujeme. Potřebujeme začít ráno modlitbou jako Ježíš a zastavovat se v průběhu dne, abychom se znovu modlili a dobili své duchovní baterky.