„Pojďte jen vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“        Marek 6:31, B21

Udělej si čas, aby sis užíval života. Ježíš to tak dělal. „Tehdy jim řekl: ‚Pojďte jen vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.‘ Těch, kdo k nim přicházeli a zase odcházeli, bylo totiž tolik, že neměli ani chvilku na jídlo“ (Marek 6:31, B21). Ježíš si nejenom udělal čas na odpočinek a zotavení, ale řekl těm, kteří pracovali bez úlevy: „Dneska si zasloužíte pauzu. Pojďme si trochu odpočinout. Dáme si přestávku.“ Tak nastoupili na loď, přepluli na druhou stranu jezera a šli do pouště.
Ježíš byl schopný zvládnout stres, protože věděl, kdy odpočívat. Odpočinek a rekreace v životě nejsou volitelné a nejsou „neduchovní“. Odpočinek je tak důležitý, že ho Bůh zahrnul do desatera. Sabat byl stvořen pro člověka, protože Bůh ví, že naše tělo, duše i duch vyžadují pravidelné přestávky. Ježíš zvládal stres, protože si užíval života. Jedna z biblických parafrází to říká takto: „Syn člověka přišel, užívá si života“ (viz Matouš 11:19). A Pavel nám říká, že Bůh „nám všechno štědře poskytuje k požitku“ (viz 1. Timoteovi 6:17, ČSP). Vyváženost je klíčem ke zvládnutí stresu. Pokud se dnes cítíš vyhořelý, zkontroluj dvě věci:
1) Čerpáš denně z Boží milosti, nebo jsi závislý sám na sobě?
2) Vyhrazuješ si pravidelně čas na odpočinek a rekreaci?
Slovo „rekreace“ znamená „obnovit, osvěžit nebo znovu vytvořit“. Vidíš ten obraz? Pokud vyhoříš, jaký přineseš užitek Božímu království, své rodině nebo sám sobě?