„… já vám dám odpočinout.“ Matouš 11:28

Pokud je pro tebe břímě, které neseš, příliš těžké, nenaložil ti ho Ježíš. Možná to udělali druzí, možná sis jej na sebe vzal sám, ale Ježíš na tom podíl nemá. „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží“ (Matouš 11:28-30).
Poslední princip zvládnutí stresu, který nás Ježíš učí, je: Dej svůj stres jemu. Nikdy nezakusíš úplný pokoj, dokud si nevybuduješ vztah s Králem pokoje. Všimni si, že Ježíš neřekl: „Pojď ke mně a já ti dám více viny, více břemen, více stresu a více starostí,“ i když se zdá, že právě tohle mnoho náboženských lidí učí! Některé církve vytvářejí tlak, místo aby od něj ulevily. Ježíš ale řekl: „Chci ti dát odpočinek. Ulevím ti od stresu. Pokud budeš v souladu se mnou, dám ti vnitřní sílu.“
Pouze Ježíš může tvůj životní styl proměnit ze stresujícího na spokojený. Největší zdroj stresu pochází z naší snahy žít život bez Boha, který nás stvořil, ze snahy jít vlastní cestou a být sám sobě bohem. Co potřebuješ? Pokud jsi nikdy neodevzdal život Kristu, potřebuješ proměnu. Dej mu svůj život se všemi jeho stresy a řekni: „Pane, prosím, dej mi nový život. Nahraď tlak, který cítím, pokojem, který nabízíš. Pomoz mi řídit se tvými principy zvládání stresu.“