„A nadto ještě na mne denně doléhá starost o všechny církve.“ 2. Korintským 11:28

Kazatelé si připravují kázání, učitelé plánují hodiny, účetní chroupou čísla a mechanici opravují motory. Neexistuje ale žádná instituce vyššího vzdělávání, která by tě plně připravila na tlaky vůdcovství. To přichází až školením v praxi. Pavel vyjmenovává tlaky vůdcovství spolu s bičováním, bitím, kamenováním, zradou a ztroskotáním. To je důvod, proč více než polovina všech pastorů opustí službu ani ne po deseti letech. Jak řekl spisovatel Zig Ziglar: „Nahoře je osamělost.“
Pokud jsi vůdcem v jakékoli oblasti života – většina z nás je, ať si to uvědomujeme, nebo ne – nejenže to břemeno přistane u tvých dveří, ale ty s ním nedokážeš pohnout ani buldozerem. Pokud věci půjdou podle plánu, uslyšíš jako vůdce málo; pokud to ale nepůjde dobře, měj se na pozoru. Vůdci přitahují kritiku tak jistě, jako piknik přitahuje mouchy. Vliv na druhé vždycky něco stojí. Vůdce platí svým časem, myšlenkou a důvěrou. Splátky jsou ve formě každodenního riskování, přemýšlení o vizi, usilovné práce a řešení problémů.
Největší cenu ale platí za vycházení s lidmi, zvláště s těmi, kteří mohou nosit stejný dres, ale nejsou ve stejném týmu. Pavel tomu říká „v nebezpečí mezi falešnými bratřími“ (viz 2. Korintským 11:26). Pokud tohle dnes prožíváš, přečti si, co Bůh řekl Mojžíšovi: „Hle, u mne je místo; postav se na skálu. Až tudy půjde moje sláva, postavím tě do skalní rozsedliny a zakryji tě svou dlaní…“ (2. Mojžíšova 33:21-22). Jaká je odpověď na tlaky vůdcovství? Vědomí Boží přítomnosti ve tvém životě.