„Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby.“         2. Korintským 10:4

Příběh vězně Josefa, který se stal premiérem Josefem, nás učí, že se můžeme povznést nad okolnosti, překonat výzvy a žít v plnosti potenciálu, který nám Bůh dal. Josefova cesta byla dlouhá, tvoje je možná také. Pokud ale neuděláš první krok, zůstaneš trčet tam, kde jsi. Tvá „pevnost“ možná pochází už z dětství.
Bolest z rodiny je ta nejhlubší, protože byla způsobená tak brzy a týká se lidí, kteří měli být důvěryhodní. Byl jsi příliš mladý na to, abys zpracoval špatné zacházení. Nevěděl jsi, jak se bránit. Tvůj táta, tvoje máma, strýc, starší bratr … tě převyšovali, většinou co do velikosti, a vždycky v postavení. Když tě špatně hodnotili, věřil jsi jim. Celou tu dobu jsi pracoval s chybnými daty: „Jsi hloupý, pomalý, pitomý jako tvůj otec, tlustá jako tvá máma…“ O desítky let později se tyhle hlasy porážky stále ozývají ve tvém podvědomí. Ale nemusejí! „Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby“ (2. Korintským 10:4).
Použij metodu „odmítni a opakuj“ a zvítězíš ve své mysli. Když se objeví negativní, ustrašené, ponižující, provinilé a odsuzující myšlenky, odmítni je a začni opakovat, co o tobě říká Bůh ve svém Slově. Když v tobě ožije Boží slovo, tvé staré myšlenky začnou umírat a ztratí nad tebou kontrolu. Zboř dnes tu pevnost, ať může začít uzdravování.