„… vy mladší (se) podřizujte starším. … Pokořte se … Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘…“    1. Petrova 5:5-7

Kdosi vtipně pronesl: „Potíž s úspěchem je v tom, že recept na něj je stejný jako ten na nervové zhroucení.“ Bible nám dává opravdový recept na úspěšný život. Zahrnuje tři oblasti: autoritu, postoj a ujištění. „Stejně se i vy mladší podřizujte starším … Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží … Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží“ (1. Petrova 5:5-7). Podívejme se na každou z těchto tří oblastí:
1) Podřiď se těm, kteří jsou moudří. Naslouchej jejich radám, buď vykazatelný, přijmi pokárání, zvaž návrhy, važ si zkušenosti a následuj dobrý příklad. Jen tehdy, když budeš ochotný přijmout radu, budeš kompetentní radu dát. Pouze pokud budeš respektovat vedení a podřizovat se mu, budeš kvalifikovaný k vedení druhých.
2) Pokoř se. Ruka Hospodinova symbolizuje v Písmu dvě věci: jeho kázeň a jeho vykoupení. Když se před ním pokoříš, přijímáš jeho kázeň pro své dobro. Uvědomuješ si také jeho ochotu odpovědět na tvé volání o pomoc a pomoci ti jakýmkoli způsobem, který vybere.
3) Poddej se Boží milosti a péči. Potíže a zklamání jistě přijdou, a až přijdou, potřebuješ se plně spolehnout na Pána. Situace pro tebe může být příliš těžká, ale nikdy není příliš veliká pro Boha. Znamená to, že nezbývá prostor pro plánování, stanovování cílů a pilnou práci? Ne, jenom to znamená, že jsi ochotný dělat věci Božím způsobem, což je vždycky nejlepší.