„Stromu zbývá aspoň naděje, že i když podťat, začne rašit znovu a že jeho výhonky růst nepřestanou…“    Jób 14:7

Je potřeba Boží moudrost, abys našel partnera, který s tebou bude tam, kde jsi, a půjde tam, kam jdeš ty. Pokud si vybereš „poškozený materiál“, dostaneš neuspokojivé výsledky. A když se rodina rozbije, mohou rány přetrvávat celý život, i když už je po bitvě.
Prosím poslouchej: Nikdy nepoužívejte své děti jako munici, abyste se navzájem zraňovali! Munice nezničí pouze cíl, ale během destruktivního procesu je zničena i ona sama. Tvůj monolog plný hořkosti může být pravdivý, ale dokáže zničit schopnost tvého dítěte budovat si své vlastní vztahy. Nakonec, pokud nemůže věřit rodičům, komu může věřit? I když už nemůžeš zachránit vztah, ochraň děti.
Jób řekl: „Stromu zbývá aspoň naděje, že i když podťat, začne rašit znovu a že jeho výhonky růst nepřestanou…“ (Jób 14:7). To je úžasné – nové výhonky rašící z mrtvého stromu! To je naše poselství – po smrti je život! Bůh je Bohem druhých šancí a nových začátků. To, že se neuskutečnily tvé sny, neznamená, že se nemohou uskutečnit ani sny tvých dětí. Pokud jedinou věcí, která vzešla z vašeho vztahu, je zdravé, vyrovnané dítě, jsi stále vítěz! Šalomoun řekl, že bez vize hyneme (viz Přísloví 29:18). A tvé děti jsou tvou vizí. Mluví o tvé budoucnosti, tak jim dávej speciální lásku a zázemí. Uč je, co o životě říká Bůh. Pracuj na tom v jejich zájmu. Pokud „nové výhonky“ zhynou spolu se stromem, všechny ty roky budou zmařené. Takže chraň „nové výhonky“.