Jsi požehnaný pro jistý účel!

„Potom odejdou s velkým jměním.“ 1. Mojžíšova 15:14

Když Izraelci odcházeli z Egypta, Bůh přenesl bohatství z jednoho národa na druhý. A učinil to během jediné noci. To proto, že jeho národ byl povolaný, aby na zemi uskutečnil jeho záměry. Po čtyřech stech letech vyrábění cihel, leštění mosazi a zametání podlah Bůh v

Budování zdravých a naplňujících vztahů

„… kdo však miluje, přilne víc než bratr.“ Přísloví 18:24

Jestli chceš naplnit Boží plán pro svůj život, potřebuješ mít vztahy se správnými lidmi, kteří tě podrží, ať se stane cokoliv. Vzpomínáš si na Jónatana, který miloval Davida i za cenu vlastního života? A na Rút, která milovala svou tchyni Noemi a dala

„Stresové zlomeniny“

„On dává zemdlenému sílu…“ Izajáš 40:29

Časopis Sports Illustrated uvádí následující: „Stresové zlomeniny začínají tím, že otřesy a zátěže z neustálé hry vytvářejí jemné praskliny ve vnějších vrstvách kosti. Když se tyto praskliny rozšíří natolik, že vyvolávají silnou bolest, označují se jako ‚stresové zlomeniny‘.“ Jestli jsi někdy měl „stresovou zlomeninu mysli“, můžeš si

Zkus se denně něco naučit

„… poznání oblaží tvou duši.“ Přísloví 2:10

Jednoho pátečního rána stanul horlivý mladý student Stanfordovy univerzity před velmi známým důlním inženýrem Louisem Janinem. Hledal zaměstnání. Janin mu řekl: „Jediné, co teď potřebuji, je stenograf (těsnopisec).“ Mladík dychtivě prohlásil: „Dobře, beru tu práci.“ Potom dodal: „Nemohu ale přijít dříve než v úterý.“ Janin souhlasil

Když uctíváš, přijímáš Boží slovo

„… zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně.“ Efezským 5:19

Pravdy Božího slova byly předávány z pokolení na pokolení prostřednictvím kázání, vyučování a zveřejňování. Byly ale předávány i pomocí chvalozpěvů, které zpíváme v církvi. Při jejich zpěvu vyhlašuješ pravdu Božího slova a zároveň ji i vstřebáváš. Duchovně rosteš Slovem, které slyšíš, studuješ, promlouváš,