„Hospodin viděl, že odbočuje, aby se podíval. I zavolal na něho Bůh zprostředku keře…“    2. Mojžíšova 3:4

Nikdy neposuzuj potenciál člověka podle toho, jak se ti právě teď jeví. Mojžíše, jednoho z největších vůdců v dějinách, Bůh povolal, když se staral o ovce. Žádný lovec mozků by ho nenajal. Ale ještě ho nesuď – je zrovna na předělu svých dvou povolání. Bůh se chystá si s ním promluvit a změnit mu život. Jestli tě unavuje naslouchat názorům jiných, uchyl se do ústraní s Bohem. Ten ti ukáže věci, které mohou změnit tvou budoucnost (viz Jeremjáš 33:3).
Plukovník Sanders vedl několik let restauraci, v pětašedesáti letech ale zjistil, že je na mizině. Všechno, co mu zbylo, byla dávka sociálního pojištění na sto pět dolarů měsíčně, recept na smažené kuře a vize, které se odmítal vzdát. A výsledek? Zřídil si licenci na KFC (Kentucké smažené kuře), stal se multimilionářem a zapáleným křesťanským dobrodincem. Pointa příběhu zní: Nikdy není konec, dokud Bůh neřekne, že je konec!
Mojžíš se snažil dělat věci po svém, a málem vyhořel. Pak se mu zjevil Bůh v ohni, který Mojžíš nezapálil ani neudržoval, a v podstatě mu řekl: „Podívej se na ten hořící keř – to budeš ty. V mé síle staneš před faraónem. Před mocí, která v tobě působí, ustoupí samo moře. Na poušti ti dám manu. Budu tě posilovat a podporovat během celé tvé cesty k cíli.“
Ať dnes děláš cokoliv, zastav se! Uchyl se do samoty s Bohem a řekni: „Teď chci odbočit k tobě a naslouchat ti“ (viz 2. Mojžíšova 3:3). Jakmile uslyšíš, co ti chce říct, tvůj život už nebude nikdy stejný.