„Proslýchá se … i Gašmu to říká…“ Nehemjáš 6:6

Jediný způsob, jak se vyhnout kritice, je nic neříkat, nic nedělat a ničím nebýt. Jakmile se pokusíš o něco hodnotného či významného, začne se o tobě mluvit. Nehemjáše se nepřátelé snažili zastavit pomluvami a narážkami: „Proslýchá se mezi pohany, i Gašmu to říká … Také jsi prý ustanovil proroky, aby o tobě v Jeruzalémě provolávali: ‚To je král judský‘“ (Nehemjáš 6:6-7).
Všimni si, že u obvinění proti Nehemjášovi neuvedli žádný zdroj: „Proslýchá se…“ Vždy buď ve střehu, když za tebou někdo přijde se slovy jako „slyšel jsem…“ nebo „kdosi říkal…“ anebo „povídá se…“. Nikdy nepřijímej kritiku od někoho, kdo s ní přichází ve jménu někoho dalšího, koho ani nebude chtít jmenovat, kdo ji nedokáže vyslovit tváří v tvář.
Nehemjášovi ani pomluva nezabránila v práci, kterou konal. Všimni si, jak reagoval: „Odpověděl jsem mu: ‚Nic z toho, co říkáš, se nestalo. Ty sám sis to vymyslel‘“ (Nehemjáš 6:8). Jinými slovy: „Nezajímá mě, co si myslíš, říkáš nebo co se ti nelíbí. Já budu pokračovat ve stavbě této zdi, dokud nebude práce hotová.“ A to musí být i tvůj postoj. Tví přátelé většinou vysvětlení nepotřebují a nepřátelé by mu nevěřili, ani kdybys na ně mířil pistolí. Takže se soustřeď a dokonči práci.