„Jónatan … šel za Davidem do Choreše. Ve jménu Božím mu dodal odvahy.“        1. Samuelova 23:16

Prvním Afroameričanem, který hrál v nejvyšší baseballové lize, byl Jackie Robinson. Při snaze prolomit v baseballu rasovou bariéru čelil skoro na každém stadionu urážkám a útokům. Jednoho dne se na svém domácím stadionu v Brooklynu dopustil chyby a fanoušci se na něho hned vrhli. Zatímco se mu posmívali, pokořený Robinson prostě stál u druhé mety. V tu chvíli přiběhl Pee Wee Reese, postavil se vedle něho, objal jej a oba stanuli tváří v tvář davu. Během několika vteřin fanoušci ztichli. O řadu let později, když Robinsona zvolili do baseballové síně slávy, řekl: „Reesova paže kolem mých ramen tehdy zachránila mou kariéru.“
Ježíš věděl, že Petr „ujede“ a zapře jej. Dal mu milost ještě předtím, než se tak stalo. Řekl mu: „… až se obrátíš, buď posilou svým bratřím“ (Lukáš 22:32). Když Bůh uzdraví tvůj život, budeš chtít druhé oslovovat jeho láskou. Bude to pro tebe tak samozřejmé jako dýchání. Budeš žít podle slova: „Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Řekněte nerozhodným srdcím: ‚Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit‘“ (Izajáš 35:3-4).
V Písmu čteme: „Jónatan … šel za Davidem do Choreše. Ve jménu Božím mu dodal odvahy.“ (1. Samuelova 23:16). Když si připadáš ztracený, potřebuješ Jónatana. Tehdy prokážeš pravdivost starého přísloví: „Když se nám dobře daří, naši přátelé nás znají. V nouzi ale poznáváme své skutečné přátele.“ Na takové přátele se obracíme, když je nám zle. Pokud si tedy myslíš, že bys někdy mohl takového přítele potřebovat, buď jím sám!