„… poznání oblaží tvou duši.“ Přísloví 2:10

Jednoho pátečního rána stanul horlivý mladý student Stanfordovy univerzity před velmi známým důlním inženýrem Louisem Janinem. Hledal zaměstnání. Janin mu řekl: „Jediné, co teď potřebuji, je stenograf (těsnopisec).“ Mladík dychtivě prohlásil: „Dobře, beru tu práci.“ Potom dodal: „Nemohu ale přijít dříve než v úterý.“ Janin souhlasil a následující úterý se mladý muž podle dohody hlásil do práce. „Proč jste nemohl přijít dříve než v úterý?“ zeptal se ho Janin. Mladík odvětil: „Protože jsem si musel půjčit psací stroj pro strojový těsnopis a naučit se ho používat.“ Ten mladý písař byl Herbert Hoover, kterého jeho pozitivní přístup nakonec přivedl do Bílého domu jako jednoho z amerických prezidentů.
Když chodíš zkratkami, riskuješ ošizení své budoucnosti. Tvá dnešní neochota učit se způsobí, že nebudeš připravený na zítřejší příležitosti. Žádná dovednost, jíž se naučíš, se ti nikdy neztratí. Rozšiřování vědomostí a získávání nových dovedností buduje sebevědomí a zbystřuje mysl. Úspěšní lidé mají jedno společné – nikdy se nepřestávají učit! A kromě toho: Bůh povolává připravené lidi. Takže se připravuj.
Bible říká: „… abys věnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti, jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost, budeš-li ji hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých pokladech, tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem, a dojdeš k poznání Boha. Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. Pro přímé má pohotovou pomoc, je štítem těm, kdo žijí bezúhonně, chrání stezky práva a střeží cestu svých věrných. Tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti, všemu, co zanechává dobré stopy. Neboť moudrost vejde do tvého srdce a poznání oblaží tvou duši“ (Přísloví 2:2-10).