„On dává zemdlenému sílu…“ Izajáš 40:29

Časopis Sports Illustrated uvádí následující: „Stresové zlomeniny začínají tím, že otřesy a zátěže z neustálé hry vytvářejí jemné praskliny ve vnějších vrstvách kosti. Když se tyto praskliny rozšíří natolik, že vyvolávají silnou bolest, označují se jako ‚stresové zlomeniny‘.“ Jestli jsi někdy měl „stresovou zlomeninu mysli“, můžeš si odvodit souvislost. Ve dne tě užírá a v noci ti brání usnout. A když se ji pokoušíš „léčit“ alkoholem, drogami, smilstvem, přejídáním nebo hyperaktivním způsobem života, ještě se to zhoršuje. Co bys měl dělat?
1) Změň své životní zaměření. „Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout … a učte se ode mne … a naleznete odpočinutí svým duším“ (Matouš 11:28-29). „On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému … ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly…“ (Izajáš 40:29-31). Nebojuj s břemeny sám, poděl se o ně s tím, kdo naše břemena vzal na sebe, a dovol mu, aby tě posílil.
2) Uvolni se! „Radostné srdce – nejlepší lék…“ (Přísloví 17:22, B21). Nedělej ze všeho takový problém! Povznes se a více se směj, zvlášť sobě! Pamatuješ si, kdy ses naposled pořádně bavil? Smiř se se svými nedokonalostmi. Nech některé věci prostě být. Nesnaž se být Superwoman nebo Superman. Vyraz za zábavou. Ano, potřebuješ i zábavu! Zruš některé své méně důležité schůzky. Pokud chceš, aby se něco změnilo, budeš to muset změnit ty.
Promluv si dnes o tom s Bohem. On ví, jak léčit stresové zlomeniny.