„… ustanovil ty, kdo zpívali Hospodinu…“ 2. Paralipomenon 20:21, ČSP

Uctívání je mocná zbraň, která může obrátit každou bitvu ve tvůj prospěch. Když král Jóšafat čelil spojené síle tří různých armád, věděl, že pro ně nepředstavuje žádného protivníka. Obrátil se tedy k Bohu a řekl. „Nemáme sílu proti tomuto velikému množství, které táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, proto vzhlížíme k tobě“ (2. Paralipomenon 20:12). A Bůh mu odpověděl: „Nebojte se a neděste se tohoto velikého množství. Boj není váš, ale Boží“ (2. Paralipomenon 20:15).
Poté mu Bůh dal úžasnou strategii pro vítězství. Řekl mu, aby do čela své armády postavil sbor zpěváků a aby vyrazil do bitvy se zpěvem chval Bohu. Dovedeš si představit, že bys o tom přednášel na nějaké vojenské akademii? Poslali by tě k psychiatrovi. Ale Jóšafat se podle toho zařídil: „… rozestavil před Hospodinem zpěváky, aby chválili jeho velebnou svatost“ (2. Paralipomenon 20:21). Pokud je to na tebe příliš, přečti si tohle: „V ten čas, kdy se dali do jásotu a chval, vyslal Hospodin zálohy proti Amónovcům a Moábcům i proti hoře Seíru, proti těm, kteří přitáhli na Judejce, a byli poraženi“ (2. Paralipomenon 20:22). Místo útoku na Judu, zaútočily ty tři armády na sebe navzájem. Izrael vůbec nevystřelil, neměl žádné oběti, a sbírání kořisti mu zabralo tři dny.
Takže jestli jsi v bitvě, kterou nemůžeš ve vlastní síle vyhrát, začni chválit Boha a nebeské vojsko ti přispěchá na pomoc.