„Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna…“ Galatským 4:4

Bůh s námi nekonzultuje své plány, aby se ujistil, že jsou v souladu s naším harmonogramem. On má vlastní harmonogram. Držet s ním krok pro nás někdy znamená zrychlit, jindy naopak zpomalit.
Marie si plánovala, že se vdá za Josefa, a potom budou mít dítě. Bůh však měl jiný plán. Dítě muselo být bez dědičného hříchu, takže potřebovalo dokonalého otce. Proto Bůh na tuto práci povolal Ducha svatého. Z lidského pohledu situace nemohla být horší. Marie otěhotněla před svatbou a Josef nebyl otcem. Kromě toho, že to znamenalo vyobcování ze společnosti, mohla být podle zákona dokonce ukamenována k smrti. Jaká ale byla její reakce? Ohromující. „Maria řekla: ‚Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova‘“ (Lukáš 1:38).
Bůh má sestavený plán a neustále na něm pracuje. Problém je v tom, že my pracujeme s omezenými informacemi. Proto jsme netrpěliví a nervózní, pokud nám Bůh neodpovídá na modlitby, i když si myslíme, že by měl, nebo odpovídá jinak, než bychom si představovali. Georg Müller, evangelista a zakladatel sirotčince Ashley Down v anglickém Bristolu, jednou čekal v přístavu na speciální křeslo, které mu měli dodat. Potřeboval ho na cestu přes oceán, protože měl nemocná záda. Když už měli vyplouvat a křeslo pořád nikde, přátelé se nabídli, že mu koupí jiné. Müller však řekl: „Buď se Bůh o to křeslo postará, nebo mi dá milost, abych to zvládl bez něj.“ Najednou – jako v nějakém hollywoodském happy endu – křeslo dorazilo, a právě včas. Důvěřuj Bohu, on ví, co dělá!