„Promluvil slovo, které tě uzdravilo, které tě vrátilo od prahu smrti.“        Žalm 107:20, přel. z angl.

Každý přicházíme k Pánu s nějakým „poškozením“. Bůh proto zahajuje program obnovy, aby napravil naše smýšlení o něm, o jiných i o sobě samých. I když můžeš navenek vypadat dobře, uvnitř neustále zní bušení a řezání, protože Duch svatý se snaží dodržet termín a udělal z tebe „… nástroj … pro vznešené účely“ (2. Timoteovi 2:21, přel. z angl.).
Jeden ze způsobů, které používá, je „bláznovská zvěst“ (viz 1. Korintským 1:21). Ať děláš cokoli, nikdy neztrať chuť na biblické kázání: „Víra je … ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo“ (Římanům 10:17, B21). Neznovuzrozenou mysl leká, když sleduje, jak kázané slovo proměňuje ty nejhůře fungující lidi v produktivní členy společnosti. A většinou to Bůh všechno dělá pod závojem tajemství, které chrání naši pověst a vnímání ze strany veřejnosti. Jak šlechetné! Dokážeš si představit, jak šokovaní by lidé byli, kdyby doopravdy věděli, v jakém stavu nás Bůh našel? Jedině jeho moc mohla otevřít past, která držela naši mysl, a osvobodit nás pro nový život. David prohlásil: „Promluvil slovo, které tě uzdravilo, které tě vrátilo od prahu smrti. Děkuj tedy Bohu za jeho úžasnou lásku“ (Žalm 107:20-21, přel. z angl.).
Všimni si, co to způsobilo: jeho Slovo! Právě ono nás očišťuje od hanby, činí nás spravedlivými a dává nám plán k dosažení životního cíle. Díky Bohu máš hodnotu. Díky němu se nemáš čeho obávat. Pokud má dnes někdo právo křičet radostí, jsi to ty!