„… nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.“ Žalm 1:2

Když půjdeš dál za prosté čtení Bible a uděláš si čas pro každodenní rozjímání o jejích pravdách, začneš myslet Božím způsobem a tvůj život se změní k lepšímu.
Petr byl hodně závislý na Ježíšových slovech, proto řekl: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života“ (Jan 6:68). A Jób prohlásil: „Slov jeho úst jsem si cenil více než svého denního chleba“ (Jób 23:12, přel. z angl.). Polož si otázku: Kdy sis naposledy odepřel jídlo, abys mohl trávit čas rozjímáním nad Písmem? Když medituješ o Božím slovu, rozvíjíš způsob uvažování, který ti umožňuje povznést se nad tvé obavy. „Tak tomu bude s mým slovem … Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal“ (Izajáš 55:11).
Pochopil jsi to? Boží slovo uskuteční ve tvém životě Boží záměry! Proto s tebou bude satan bojovat, aby sis na četbu Bible nenašel čas. Pravda je taková, že čas nemůžeš najít, musíš si ho udělat! Prorok Izajáš řekl: „Každého jitra mne probouzí a učí mne rozumět své vůli“ (Izajáš 50:4, přel. z angl.). Ve světě, který často postrádá jakékoli závazky, Bůh zaslibuje: „Nevzdám to s tebou. Budu na tobě dál pracovat, dokud nebudeš mít jasné vnímání, silnou víru a vyváženost v duchovním životě. Když rozjímáš o mých zásadách, začínáš se pohybovat novým směrem. A když se to stane, začne se ti v životě dařit.“ Takže ode dneška rozjímej nad Božím slovem.