„Tu mi Hospodin řekl: ‚Už dosti dlouho obcházíte toto pohoří. Obraťte se na sever.‘“    5. Mojžíšova 2:2-3

Jeden biolog dělal pokusy s tím, co nazval „procesní housenky“. Umístil housenky na okraj květináče s rostlinou tak, že první měla hlavu u ocasu poslední; v průvodu nebyla žádná mezera. Malí tvorečkové pochodovali celý týden po okraji květináče, až zemřeli vyčerpáním a hladem. Ani jedna housenka nevybočila z řady a nevydala se k rostlině, aby se nažrala. Jídlo bylo jen pár centimetrů od nich, avšak jejich instinkt následovat dav byl silnější než pud k jídlu a přežití.
Totéž se přihodilo celému pokolení Izraelců. Čtyřicet let chodili „v kruhu“ pouští, přestože byli jen desítky kilometrů od zaslíbené země. Jestli se právě pohybuješ ve vyjetých kolejích, polož si tři otázky:
1) Vytvořil jsem si ty koleje sám? Svou kolej si vybíráme proto, že je pohodlná a nepředstavuje riziko. Vymanit se z ní ale vyžaduje odvahu a ochotu učinit těžké rozhodnutí, které budeš dodržovat.
2) Koho následuji? Přejímáme určité vzorce, buď proto, že nás je někdo přímo naučil, nebo proto, že následujeme příklad. Místo, abys bezmyšlenkovitě následoval dav, hledej Boží vůli pro svůj život a rozhodni se ji konat.