Cítíš se dnes vyčerpaný?

„Už jsem vyčerpán naříkáním a nedocházím úlevy.“ Jeremjáš 45:3, B21

Někteří lidé, které v Písmu obdivujeme, zažívali chvíle, kdy se cítili být „vyčerpaní“, ale nemohli odpočívat. Jeremjáš řekl: „Běda mi! Hospodin mi k mé bolesti přidal trápení. Už jsem vyčerpán naříkáním a nedocházím úlevy“ (Jeremjáš 45:3, B21). Žalmista to vyjádřil takto: „Ztratil bych

Pochop fáze své vize

„V patřičnou dobu tě povýší.“ Žalm 37:34, přel. z angl.

V zemědělství je čas setí, čas růstu a čas sklizně. Stejné je to v Božím království. Jeden misionář poslouchal skupinu zkušených vedoucích, kteří diskutovali o svých společných zkušenostech, z nichž se vynořil zajímavý pětistupňový proces:1. Zrození vize. Nejprve člověk dostane od Ducha svatého

Hledej jeho pomoc

„… Duch pomáhá v naší slabosti.“ Římanům 8:26, B21

Pavel napsal: „Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté podle

Duch svatý je tvůj pomocník

„Přímluvce … vás naučí všemu…“ Jan 14:26

Ježíš řekl: „Ale Přímluvce, Duch svatý … ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl“ (Jan 14:26). Duch svatý má tedy tyto dvě role:1) Učí tě, jak chodit s Bohem.2) Připomíná ti, abys to dělal každý den.Jako vykoupené Boží děti se musíme

Rozpoznej, kým jsi veden

„… Duchem choďte…“ Galatským 5:16, ČSP

Charles Stanley vyprávěl: „Během jedné fotografické výpravy naše skupina stoupala téměř tři hodiny vzhůru po stezce a já jsem začal mít divný pocit, že jdeme špatně. Zeptal jsem se průvodce, ale ujistil mě, že je vše v pořádku. Nechtěl jsem být podezřívavý a šel jsem dál. Po