„… radost z Hospodina bude vaší silou.“ Nehemjáš 8:10, ČSP

Když posloucháš velký sbor, jak zpívá Hallelujah, pochopíš, že Händel byl inspirován Bohem. Celého Mesiáše napsal za tři týdny. Řekl, že hudba k němu doslova přišla jako příval not a motivů. Horečně je zapisoval, jako kdyby jeho pero vedl po papíře neviditelný skladatel. Toto dílo napsal, přestože mu už slábl zrak a hrozila mu smrt ve vězení pro dlužníky kvůli nezměrným dluhům.
Pro většinu z nás je práce pod tlakem těžká, obzvlášť pokud jsou původem stresu fyzické nebo finanční problémy. Ale Händel to zvládl. Jak? Sám přičítal dokončení svého mistrovského díla jediné věci: radosti. Často se cituje jeho výrok, že se cítil, jako by měl „prasknout radostí“ z toho, co slyšel ve své mysli a v srdci. Místo aby umřel, jak očekával, žil dále a viděl, jak se jeho oratorium stalo ctěnou tradicí a oblíbeným dílem. A také viděl, že se mu podařilo vybrat ohromné sumy peněz pro chudé a nemajetné.
Bible říká: „… radost z Hospodina bude vaší silou“ (Nehemjáš 8:10, ČSP). Tvá radost bude jednou z prvních věcí, na kterou satan zaútočí. On ví, že radost je duchovním a emocionálním palivem, na které jedeš. Ježíš řekl: „To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná“ (Jan 15:11). Všimni si slov „aby byla ve vás“. Nehledě na to, co se stane, zůstaň letos radostný!