„… kdokoli by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře,‘ … stane se mu to.“         Marek11:23, B21

Ježíš řekl: „… kdokoli by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře,‘ a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, stane se mu to. Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali, a budete to mít“ (Marek 11:23-24, B21).
Ježíš ale během své služby žádné fyzické hory nepřemístil, tak o čem tu mluví? O životních problémech! A všimni si velice důležité věci – pouze jednou říká, že potřebujeme „mít víru“, ale třikrát mluví o potřebě „promlouvat“ jeho Slovo. Proč? Protože pokud nemáš dostatek víry, abys pohnul svými ústy, otevřel je a začal vyznávat Boží slovo, pak nebudeš mít ani dostatek víry, abys pohnul horou! Bible říká: „Tedy víra z slyšení, slyšení pak skrze slovo Boží“ (Římanům 10:17, BK).
Když vyznáváš Boží slovo, stane se něco úžasného. Vnímají ho tvé uši, proniká do tvé mysli, zaměření tvých myšlenek se mění a narůstá v tobě to, na co Bůh reaguje – víra. Když v tomto postoji víry vytrváš, nepohneš se a budeš stále vyznávat Boží slovo, hora ve tvém životě se začne hýbat. Dokud budeš stále vyznávat jen to, co si myslíš a cítíš ve své přirozené mysli, hora se nepohne a zůstane stát. Když se však postavíš na Boží zaslíbení a prohlásíš: „Možná nevím jak a kdy, ale vím, že ve jménu Ježíš ustoupíš,“ tvá hora se pohne!