„… modlete se za ty, kteří vám činí příkoří.“ Lukáš 6:28, ČSP

Noc co noc byla Marie bita otcem, který se vracel z baru opilý a vzteklý. Takže při první příležitosti utekla z domova. Většinu fyzických ran zahojí čas, ale emocionální jizvy mohou přetrvávat po celý život. Mohou tě držet v bolestné minulosti, a ty přicházíš o cenné vztahy. Dokonce i lidé, kteří tě milují, už mohou být unavení a zoufalí z toho, že se věci nelepší, ani přes jejich snahu ti pomáhat. Znáš někoho takového? Nebo jsi to ty?
Chceš se uzdravit a znovu najít radost? Můžeš. Marie z našeho příběhu ji našla, když se rozhodla odpustit otci a začala se za něj modlit. Tehdy začala její duchovní i emocionální obnova. Neustále mu odpouštěla a modlila se za něj, dokud se nevymanila z vězení starých vzpomínek. Ježíš řekl: „… modlete se za ty, kteří vám činí příkoří“ (Lukáš 6:28, ČSP). Slovo „příkoří“ znamená, že nerozumíš, proč na tebe někdo zaútočil, přestože jsi mu nic neudělal, ani sis to nezasloužil. Proto se Ježíš na kříži modlil: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí“ (Lukáš 23:34).
Tato slova však z útočníka ještě vinu nesnímají. Dokud se neobrátí k Bohu a nepoprosí o odpuštění, bude žít se svou vinou kvůli tomu, co udělal, a nenajde pokoj. Ty však svůj pokoj mít můžeš! Když se rozhodneš někomu odpustit a modlit se za něho, tvá síla se vrátí a život obnoví.