„Proč jsou tu ty kameny?“ Jozue 4:21, B21

Jeden z nejúčinnějších způsobů, jak se učit, je pomocí tzv. „momentů poučení“. Tak to dělal Ježíš. Když fíkovník nenesl ovoce, proklel ho, a on okamžitě uschnul. To upoutalo pozornost učedníků (viz Matouš 21:18-22). On jim pak vysvětlil, že pokud nebudou naplnění Božím Duchem, jejich služba neponese plody. Ježíš mohl stejnou lekci učit v synagoze. Posluchači by si ale museli fíkovník jen představovat a pochopení poselství by záviselo na jejich schopnostech.
Tři opilí středoškoláci nabourali do stromu. Vrak toho auta stál ještě několik dnů před jejich školou a oni se na něj museli každý den dívat. To byl „vysoce účinný moment poučení“. Říká se, že všechno je věc načasování. To je jistě pravda, zvláště pokud jde o důležité životní lekce, které se máme naučit. Tak si je nenech ujít!
Pokud jsi rodič a neustále svým dětem jen „kážeš“, míjí se to účinkem. Stejnou chybou je neustále poučovat své podřízené. Nech promluvit prožitek! Pak se zeptej, co si o něm myslí, a pečlivě naslouchej! Lidé se díky lekcím ve škole života naučí více než z mnoha slov. Proto Bůh přikázal Jozuovi, aby postavil na druhém břehu památník z dvanácti kamenů poté, co zázračně rozdělil vody Jordánu a Izraelci ho mohli přejít (viz Jozue 4:1-9). To, co ve skutečnosti říkal, bylo: „Až se vaše děti zeptají, co ta hromada kamenů znamená, použijete to jako moment poučení o mé lásce a věrnosti.“ Vyhlížej ve svém životě takové momenty poučení a používej je.