„… zapomínaje na to, co je za mnou…“ Filipským 3:13, B21

Bible říká, že čím je větší provinění, tím větší je potřeba odpustit pachateli, abys mohl dál žít. Pamatuješ si, jak ti rodiče říkali, když jsi byl malý, abys zavíral dveře? To proto, že v zimě unikalo teplo a v létě naopak vnikalo. Odpuštění zavírá dveře tvé minulosti!
Pavel, který pronásledoval křesťany, než se stal jedním z nich, napsal: „… jde mi jen o jedno: zapomínaje na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou“ (Filipským 3:13, B21). Jedině když se uvolníš ze sevření minulosti, můžeš uchopit svou budoucnost. Zapomínání je rozhodnutí, které někdy musíš dělat denně, a někdy dokonce i každou hodinu. Sečteno a podtrženo – musíš odpustit pokaždé, když problém, který ti ublížil, vystrčí růžky (viz Matouš 18:21-22). Kompletní léčba může trvat měsíce nebo i roky. Když tě někdo hluboce zraní, musíš ze srdce usilovat o to, abys mu odpustil, dokud se z jeho vlivu nevymaníš. Bez ohledu na to, o co tě připravily zneužívání, odmítnutí, zrada, manipulace nebo podvod, hořkost ti vezme více! Neodpuštění je, jako bys osobě, která ti ublížila, dával bič na svá vlastní záda.
Takže dokud se problém nevyřeší, budeš muset každý den klekat na kolena a modlit se: „Pane, s plným vědomím své vůle, odpouštím ………… a prosím tě, abys mu požehnal. Dávám ho do tvých rukou a jdu dál.“ To není zkratka. To je jediná cesta ke svobodě!