„… nehřešte; zkroťte svůj hněv…“ Efezským 4:26, B21

V Písmu je první zmínka o hněvu u Kaina, který se tak rozzlobil na svého bratra Ábela, že ho zavraždil. Šedesát procent všech vražd v Americe je spácháno členy rodiny. Hněv ale nezabíjí jen druhé, může zabít i tebe. Redford Williams, profesor psychiatrie a způsobů chování na Dukeově univerzitě, napsal: „Nepřátelství a hněv spojený s chováním typu A jsou hlavními příčinami srdečních onemocnění. Lidé, kteří podléhají hněvu, mají pětkrát vyšší pravděpodobnost, že budou trpět ischemickou chorobou srdeční, a lidé se srdečním onemocněním mají více než dvojnásobné riziko srdečního infarktu, když se rozzlobí.“
Samozřejmě je rozdíl mezi hněvem a pouhou podrážděností. Malá holčička jednou požádala otce, aby jí tento rozdíl vysvětlil. Otec zvedl telefon, vytočil náhodné číslo a zapnul hlasitý odposlech. Když člověk na druhé straně zvedl sluchátko, zeptal se: „Ahoj, je tam Melvin?“ Ze sluchátka se ozvalo: „Tady žádný Melvin není. Příště si ověřte číslo, než ho vytočíte!“ Otec chvilku počkal, a pak číslo vytočil znovu. „Ahoj, je tam Melvin?“ Muž na druhé straně zařval: „Řekl jsem, že tu žádný Melvin není! Už na tohle číslo nevolej!“ a praštil sluchátkem. Otec se podíval na dcerku a řekl: „Zlato, to byla podrážděnost. Teď mi dovol, abych ti předvedl hněv.“ Znovu vytočil stejné číslo, a když se ozvalo podrážděné „Haló,“ zeptal se klidným hlasem: „Ahoj, tady je Melvin, nevolal mi někdo?“
Slovo „hněv“ se v angličtině jen jediným písmenem liší od slova „nebezpečí“ (anger – danger). Popros tedy Boha, aby ti pomohl tvůj hněv ovládnout. Určitě tě vyslyší!