„Unáhlený člověk dělá hlouposti…“ Přísloví 14:17, B21

Pravdou je, že tvá povaha ti pomáhá vydat ze sebe to nejlepší, ale stejně tak v tobě může odhalit i to nejhorší. Bible říká o nespravedlivém hněvu tři věci, na které bys neměl zapomínat:
1) Je hloupý. „Unáhlený člověk dělá hlouposti, lstivý člověk bývá v nenávisti“ (Přísloví 14:17, B21). Benjamin Franklin napsal v almanachu Chudý Richard: „Přijměte od chudého a chromého Richarda tento postřeh: Cokoli začíná hněvem, končí v hanbě.“
2) Rozděluje. „Vznětlivý muž rozněcuje sváry, kdežto shovívavý spory uklidňuje“ (Přísloví 15:18). Občas máme dobrý důvod se rozzlobit. Ve většině případů je to ale proto, že jsme sobečtí, netrpěliví, podráždění nebo zranění jednáním druhých. Humorista Will Rogers jednou řekl: „Lidé, kteří vylétnou vzteky, zřídkakdy dobře přistanou.“ Hněv problém jenom zhorší, místo aby ho vyřešil.
3) Je destruktivní. „Vztekloun zasluhuje potrestání; ušetříš-li ho, zkazíš ho ještě víc“ (Přísloví 19:19, B21). Znamená to, že když ztrácíš nad sebou kontrolu, prohráváš. Ztrácíš přátele, lásku a úctu své rodiny, své obchodní partnery, a můžeš dokonce ztratit i zdraví. John Hunter, psycholog, který měl těžkou srdeční vadu, řekl: „Můj život je vydán na milost a nemilost tomu, kdo mě dokáže rozzlobit. První darebák, který mě rozzlobí, mě může zabít!“ A víš co? Tím darebákem můžeš být ty!
Tak popros Boha, aby ti pomohl ovládat hněv.