„Ten, kdo je pomalý k hněvu, je lepší než hrdina…“ Přísloví 16:32, ČSP

Bible říká: „Ten, kdo je pomalý k hněvu, je lepší než hrdina, a kdo ovládá svůj hněv, je lepší než ten, kdo dobyl město“ (Přísloví 16:32, ČSP). Jako křesťan máš Ducha svatého. Jedním jeho ovocem je „sebeovládání“ (viz Galatským 5:23). To znamená, že jako křesťan máš schopnost ovládat svou náladu a také to jako křesťan máš dělat.
Možná namítáš, že se rychle naštveš, protože jsi prostě horká hlava. Ty ale nemáš žít podle své staré přirozenosti, máš žít podle té nové! Hněv je jako řeka. Když ji zregulujeme, může vyrábět dostatek elektřiny pro celé město. Neregulovaná může vystoupit z břehů a stát se zuřivou povodní, která smete vše, co má v cestě. Stejně jako umíme regulovat řeku, můžeme ovládat svou náladu. Stalo se ti někdy, že jsi byl doma uprostřed velké hádky s partnerem nebo s jedním z dětí, a najednou zazvonil telefon? Zvedl jsi ho a okamžitě jsi nasadil laskavý, vyrovnaný tón: „Haló, jak vám mohu pomoci?“ Co se v tu chvíli stalo? Dokázal jsi, že svůj hněv můžeš ovládnout a zkrotit.
Bible říká: „Kdo je pomalý k hněvu, je velice rozumný, kdo však je vznětlivý, vystavuje na odiv hloupost“ (Přísloví 14:29, ČSP). Ne všechno stojí za to, aby ses kvůli tomu zlobil. Čím klidněji se na situaci podíváš, tím jasněji uvidíš, jak ji zvládnout. Takže pokud jsi horká hlava, je tu několik dobrých rad. Když jsi naštvaný, počítej do deseti, než začneš mluvit. A když jsi opravdu vzteklý, počítejte do sta – a pak neříkej nic.