„Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás…“ Jakub 4:7

Viděl jsi někoho, kdo se věnuje silovému tréninku? Každý den je silnější, protože si nakládá větší a větší zátěž. To je obraz pro to, co znamená „vzepřít se ďáblu“. Satan má dělá tři věci: krade, zabíjí a ničí (viz Jan 10:10). Ničit co? Všechno, co ti Bůh dal! A on nehraje fér. Pomocí celého arzenálu zbraní zaútočí na tvou mysl, zdraví, manželství, děti, finance i na tvůj charakter. Pokud jsi duchovně slabý, rozdrtí tě!
Satan tě zkoumá. Zná tvá slabá místa a do krajnosti využije každou šanci, kterou dostane. Co bys tedy měl dělat? Vzepřít se a dál vzdorovat! Využij každou duchovní zbraň, kterou ti Bůh dal – modlitbu, chválu, Slovo, společenství. Je čas obrátit situaci a začít nepřítele používat jako svou „duchovní posilovnu“!
Bible hovoří o „meči Ducha, jímž je Boží slovo“ (viz Efezským 6:17). Když jsi naplněn Božím Duchem, bude Duch bojovat v tobě, skrze tebe a za tebe. Když se to stane, satan uvidí, že tě na této frontě neporazí. Takže co udělá? Napadne tě jinde! Ale díky vítězství za vítězstvím, která si budeš připisovat na svůj účet, poroste tvá odvaha a síla porazit ho i na dalších frontách. S dostatečným „silovým tréninkem“ zažiješ radost z chození v pravdě tohoto nádherného zaslíbení: „Bůh … brzy rozdrtí satana pod vašima nohama“ (Římanům 16:20, B21).