„… jeho matka ho pojmenovala Jaebes…“ 1. Paralipomenon 4:9

Jméno Jaebes znamená „bolest a potíže“. Dokážeš si představit, že bys vstoupil do místnosti a zaslechl, jak někdo říká: „Přicházejí k nám Potíže,“ nebo že by tě někdo oslovoval „Bolesti“? Matka tak Jaebese pojmenovala v den jeho narození, protože ho „porodila v bolesti“.
Jaebes ale odmítl nosit nálepku nebo dovolit, aby ho jeho jméno definovalo. Místo aby se stále zabýval svou minulostí nebo dopřával sluchu svým kritikům, obrátil se k Bohu a modlil se: „Kéž bys mi dal požehnání a rozmnožil mé území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a zbavila mě zlého, aby na mne nedolehlo trápení!“ (1. Paralipomenon 4:10). „A Bůh mu dal, oč žádal“ (1. Paralipomenon 4:10, B21). Nálepka na láhvi ti prozradí, co je uvnitř. Když necháš druhé, aby ti dali nálepku, vždy za ní bude příliš malý svět. A jakmile přijmeš nálepku, kterou na tebe nalepí druzí, začneš sám o sobě věřit, že jsi tím, za koho tě považují, a nikdy nedosáhneš něčeho většího. Ne, jenom Bůh ti může říct, kým jsi!
Udělej to, co Jaebes – jdi přímo ke zdroji, k Bohu. On tě stvořil. Vykoupil tě. Povolal tě. Vybavil tě. Zmocnil tě. Odměňuje tě. Když se tě lidé budou snažit omezovat jakoukoli nálepkou, Bůh do toho vstoupí a prohlásí: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj“ (Izajáš 43:1). Pravdou je, že Bůh tě miluje a přijímá. A jeho přijetí přetrumfne jakékoli nepřijetí od všech ostatních!