„Komukoli požehnáte … v mém jménu, já jim požehnám.“        4. Mojžíšova 6:27, přel. z angl.

Boží slovo je prosyceno životem, moudrostí, pravdou, mocí a potenciálem. Když Bůh tvořil svět, jednoduše řekl: „Buď…“ Každé slovo, které Bůh vysloví, má v sobě moc vytvořit to, o čem mluví. Každé zaslíbení, které Bůh dal, v sobě nese semínko svého vlastního naplnění. Tato semínka mají naprogramovaný čas naplnění ve tvém životě. Když jsou zalévána věrnou modlitbou plnou víry, která stojí přímo na Písmu, a trpělivě čeká na Boží načasování, tak jeho zaslíbení nemůže selhat.
Jakmile pochopíš tuto pravdu, slova „Bůh ti žehnej“ dostanou jiný význam! Jejich vyslovování přináší do našich životů Boží požehnání. Když řekneš: „Bůh ti žehnej,“ Bůh za tím stojí. „Komukoli požehnáte … v mém jménu, já jim požehnám“ (4. Mojžíšova 6:27, přel. z angl.). Pokud tedy chceš požehnat své blízké, vyslovuj nad nimi slova: „Ať ti Hospodin žehná a chrání tě! Ať … nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň! Ať … obdaří tě pokojem!“ (4. Mojžíšova 6:24-26, B21). Když se někoho zeptáš: „Jak se máš?“ je to výraz zdvořilosti a zájmu. Když popřeješ: „Hezký den,“ určitě to myslíš upřímně. Ale když někomu řekneš: „Bůh ti žehnej,“ a rozumíš pravdě, která za těmi slovy stojí, Boží požehnání může změnit život toho člověka!
Spisovatelka Kate Nowaková řekla: „Mělo by se stát zvykem takto žehnat druhým. Uvědomila jsem si, že je to jedním z nejsilnějších a nejpraktičtějších způsobů, jak znovu navázat spojení s druhými, s naším světem i samotným životem. Nejefektivnější způsob, který vede ke štěstí a úspěchu. Požehnání je jemným uvolnění z bolesti, dávným klíčem k úspěšnému a naplněnému životu.“