„… smýšlení Ducha (vede) k životu a pokoji.“ Římanům 8:6, B21

Pavel napsal: „Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní“ (Římanům 8:5). Dopravní letadla jsou konstruována tak, aby mohla létat ve dvou režimech – řízena pilotem nebo podle pokynů z řídicí věže.
„Dát se vést Duchem“ znamená řídit se jeho pokyny. To se děje tehdy, když procházíš dnem s vědomím jeho přítomnosti. Znamená to, že se podřídíš, když se dotkne tvého srdce a vede tě, abys udělal něco jinak, i když zcela nechápeš proč. Může to být impuls, abys ukončil konkrétní diskusi, nesledoval určitý televizní program, odešel z pochybného prostředí, nebo dokonce abys „šel jinou cestou“ (vzpomeň si na biblické mudrce, viz Matouš 2:12). Ať už to bude cokoli, udělej to hned. Duch svatý tě může varovat před pokušením, kterému nebudeš schopen odolat, pokud ho neposlechneš hned. Možná si během dne na někoho vzpomeneš a víš, že ten člověk prožívá těžké období a uvítal by podporu. Spoj se s ním. Bůh tě chce použít, abys mu posloužil, a požehná ti, když to uděláš.
Duch svatý tě může vést k tomu, abys udělal určitou věc, nebo abys podstoupil riziko, které sis nikdy ani neuměl představit. Nejmoudřejší věcí, kterou vždycky můžeš udělat, je podřídit se jeho plánu bez ohledu na to, zda ti dává smysl. Bůh zná všechno, včetně tvé budoucnosti, a jeho vedení je vždy ve tvůj prospěch.