„… běh jsem dokončil…“ 2. Timoteovi 4:7

Věděl jsi, že více než polovina těch, kdo vstoupí do duchovní služby, z ní odejde ještě před odchodem do důchodu? Proč? Existuje mnoho důvodů, a tady je jeden z nich: Zjistí, že velké zjevení jde ruku v ruce s „ostnem“. Apoštol Pavel, který napsal polovinu Nového zákona, řekl: „Aby mi ta úžasná zjevení příliš nestoupla do hlavy, byl mi dán do těla osten, satanův posel, který mě sráží, abych si o sobě příliš nemyslel. Třikrát jsem kvůli tomu prosil Pána, aby to ode mě odešlo, ale řekl mi: ‚Moje milost ti stačí. Má moc se plně projeví uprostřed slabosti.‘ Milerád se tedy budu chlubit svými slabostmi, aby na mně spočívala Kristova moc. S radostí snáším slabosti, příkoří, strádání, pronásledování a úzkosti pro Krista – vždyť má síla je v mé slabosti!“ (2. Korintským 12:7-10, B21).
Pastore, tvůj týden má sto šedesát osm hodin. Hodina, kterou v neděli ráno strávíš na kazatelně, ukazuje tvé obdarování a sílu. Ty ale musíš mít vždycky na paměti, že to, co mění životy a dokonává dílo, je Boží slovo a Boží moc, a ne tvoje. Všimni si, co Pavel řekl: „Aby mi ta úžasná zjevení příliš nestoupla do hlavy, byl mi dán do těla osten…“ (2. Korintským 12:7, B21).
Pavlův osten měl podobu „slabostí, příkoří, strádání, pronásledování a úzkostí“. Jaký je tvůj osten? Před lidmi dokážeš pevně stát jen tehdy, když se naučíš trávit čas před Bohem v modlitbě a studiu Bible. Jen tak zůstaneš efektivní a dokončíš službu!