„Dbejte tedy na sebe i na celé stádo…“ Skutky 20:28, B21

Zde je další problém, s nímž pastoři často zápasí: Vědí, jak duchovně sytit druhé, ale nesytí sami sebe. Než Pavel opustil sbor v Efezu, shromáždil jeho vedoucí a řekl jim: „Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch svatý ustanovil…“ (Skutky 20:28, B21). Než se budeš snažit starat o druhé, nauč se starat sám o sebe. Než Bůh vybuduje určitou službu, vybuduje nejprve služebníka; jinak se pro nepřítele staneš snadným cílem. Když hrozilo církvi, že ji zahltí administrativa, která by oloupila apoštoly o jejich každodenní modlitby a studium Písma, vyhlásili „oddechový čas“ a řekli: „Sami se pak budeme nadále věnovat modlitbě a službě Slova“ (Skutky 6:4, B21).
Pastore, nezaměřuj se jenom na přípravu kázání, připravuj svou duši! A nestanovuj hranice jen pro své lidi, nastav si je i pro sebe. Víra, že můžeš „dělat zkratky“, tě duchovně otvírá špatným vztahům a destruktivním návykům. Ve výsledku žiješ na dvou kolejích – jednou je veřejná služba, druhou soukromé boje. Když se to stane, žiješ ve strachu z odhalení, cítíš se jako pokrytec a ztrácíš sebedůvěru, kterou potřebuješ k tomu, aby tě Bůh mohl používat (viz 1. Janova 3:21-22). V konečném důsledku je duchovně okradena církev a začne strádat.
Co tedy potřebují zápasící Boží služebníci? Duchovní otce! Pavel napsal: „I kdybyste měli tisíce vychovatelů v Kristu, otců mnoho nemáte…“ (1. Korintským 4:15). Najdi si zralého zkušeného přítele ve službě a požádej o pomoc dříve, než se tvůj problém vymkne kontrole. To není jen dobrá rada – může na tom záviset tvé přežití ve službě!