„… Duchem choďte…“ Galatským 5:16, ČSP

Charles Stanley vyprávěl: „Během jedné fotografické výpravy naše skupina stoupala téměř tři hodiny vzhůru po stezce a já jsem začal mít divný pocit, že jdeme špatně. Zeptal jsem se průvodce, ale ujistil mě, že je vše v pořádku. Nechtěl jsem být podezřívavý a šel jsem dál. Po několika minutách jsem zaznamenal, že můj neklid trvá; ve skutečnosti byl stále silnější. Vytáhl jsem kompas a podíval se na mapu. Opravdu jsme se od zamýšleného cíle vzdalovali! Trvalo téměř hodinu a půl, než jsme se vrátili tam, kde jsme špatně odbočili. Bohužel to znamenalo, že když jsme dorazili do cíle, příhodný čas pro fotografování byl už jen velmi krátký.
Tato událost mi pomohla uvědomit si dvě cenné lekce. Za prvé, když vnímáme vnitřní pocit, který nás k něčemu vede, měli bychom mu naslouchat. Za druhé, když si vybíráme lidi, kteří nás vedou, musíme si být jisti, že znají cestu vpřed lépe než my.
Měl jsi někdy pocit, který tě nabádal, abys zpozorněl, nebo změnil směr? Možná jsi poslouchal kázání a vnímal, že ti Bůh říká, abys ho poslušně následoval. Nebo jsi možná vešel do nějaké restaurace a naplnil tě strach, jako bys cítil, že máš rychle odejít. Pokud jsi věřící, s největší pravděpodobností byly tyto pocity podněty Ducha svatého, který promlouval k tvému srdci, varoval tě před nebezpečím nebo povzbuzoval, aby ses podrobil Božím záměrům.“ Takže dnešní rada zní: „Choď Duchem.“