„Přímluvce … vás naučí všemu…“ Jan 14:26

Ježíš řekl: „Ale Přímluvce, Duch svatý … ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl“ (Jan 14:26). Duch svatý má tedy tyto dvě role:
1) Učí tě, jak chodit s Bohem.
2) Připomíná ti, abys to dělal každý den.
Jako vykoupené Boží děti se musíme neustále učit, jak s Bohem chodit. Potřebujeme si neustále připomínat požehnání, která nás čekají, když to budeme dělat, a problémy, do nichž se dostaneme, když s ním chodit nebudeme. Pokud máš děti, dobře znáš postup. Musejí se naučit abecedu, aby mohly číst a psát; pak je třeba, aby to procvičovaly, dokud si to neosvojí. Musejí se naučit chodit, a stovky pádů jsou jen součástí dospívání.
Bible říká: „Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane…“ (Přísloví 24:16). Stejně jako ty neřekneš svému dítěti: „Necháme toho, ty se chodit nikdy nenaučíš,“ ani tvůj nebeský Otec to nevzdá s tebou. Své dítě jsi vedl k osobní hygieně a čistotě. Podobně i tobě Duch svatý připomíná důležitost každodenního čtení Božího slova. Ježíš přece řekl: „Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil“ (Jan 15:3). A žalmista napsal: „Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova“ (Žalm 119:9). Pokud jsi moudrý, začneš svůj den modlitbou: „Duchu svatý, uč mě, co potřebuji vědět, a připomínej mi to po celý dnešní den.“