„V patřičnou dobu tě povýší.“ Žalm 37:34, přel. z angl.

V zemědělství je čas setí, čas růstu a čas sklizně. Stejné je to v Božím království. Jeden misionář poslouchal skupinu zkušených vedoucích, kteří diskutovali o svých společných zkušenostech, z nichž se vynořil zajímavý pětistupňový proces:
1. Zrození vize. Nejprve člověk dostane od Ducha svatého vizi, se kterou je spojeno vzrušení a neustálé vědomí, že je od Boha.
2. Příprava. V této fázi dochází často ke zhroucení našich snů, protože nechceme podniknout nezbytnou přípravu. Když ti Bůh dá vizi, musí z tvé strany následovat nějaká akce, jinak to nikdy nebude více než jen pomíjivé snění.
3. Poušť a boj. Jednou z našich největších mylných představ je, že pokud je něco opravdu od Boha, nebude to znamenat žádný boj. To je mýtus! Můžeš si být téměř jistý, že to bude vyžadovat značné množství bojů. Tato fáze prověří tvou věrnost a nemůžeš ji ničím nahradit.
4. Realizace vize. Zde se konečně můžeme těšit z plodů naší pečlivé přípravy a Boží věrnosti.
5. Začátky nové vize. Všichni tito vůdci se znovu ocitli uprostřed nové výzvy Ducha svatého. Dospěli tedy k závěru, že jejich životy byly neustálým cyklem stále se rozšiřujících vizí, a čím více jim Bůh svěřoval, tím intenzivnější přípravu to vyžadovalo a tím větší intenzitu bojů prožívali.
Kéž ti to pomůže pochopit fáze tvé vize!