„… budu ti radit…“ Žalm 32:8

Proč jsi ještě na zemi? Proč tě Ježíš jednoduše nevzal k sobě do nebe v okamžiku, kdy jsi uvěřil? Protože mu nejde jen o tvou cílovou destinaci; on chce na tobě a skrze tebe pracovat po cestě k ní.
Pokud jde o Boží vůli pro naše životy, jsme netrpěliví. Chceme tam už být! Ale od chvíle, kdy nás Bůh povolá, do doby, kdy jeho vůli pro svůj život naplníme, uplyne obvykle mnoho času. Pokud to nepřijmeme, nejsme připraveni nikam jít! Musíme pochopit, že cesta je důležitým procesem. Pro Boha je důležité, co se stane na cestě do místa, kam jdeš. Následovat ho v poslušnosti skrze mnoho neznámých, zkoušek a obtíží je nepostradatelnou součástí tvé přípravy. Bůh používá cestu, aby tě naučil víře, zdokonalil tvůj charakter a vybavil tě pro větší výzvy, které máš před sebou.
Pokud právě hledáš Boží vůli, ve skutečnosti již naplňuješ část svého životního poslání. Bůh řekl: „… ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit…“ (Žalm 32:8). Byla by chyba myslet si, že se nikam neposunuješ, jen proto, že nevíš vše, co bys vědět chtěl. Právě teď se něco děje. Tvá víra se prohlubuje, tvá trpělivost roste, pochybnosti jsou konfrontovány a mizejí a tvůj vztah s Bohem stále roste. Bůh nás vždy předem připravuje na to, co pro nás naplánoval. Ano, je to mnohdy nepříjemný zápas – ale je to nezbytná součást procesu.