Velké dveře – velké výzvy

„… jsou zde pro mne otevřeny dveře k velké a účinné službě. I protivníků je však mnoho.“    1. Korintským 16:9, ČSP

Nic se nestane opravdu velkým, dokud to nepřekoná něco, co vypadá nepřekonatelně. Pavel napsal: „Až do letnic zůstanu v Efesu, neboť jsou zde pro mne otevřeny dveře k velké a účinné službě.

Výzvy pro dnešní církev

„Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost… “    Efezským 3:10

Dnešní církev čelí třem výzvám:1) Nemůžeme zažít nové Boží jednání, dokud se budeme vytrvale držet toho starého. „Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost…“ (Efezským

Jak si stanovit cíle (6)

„Zapiš vidění, zřetelně ho napiš…“ Abakuk 2:2, ČSP

Zaznamenej si své cíle. Proroku Abakukovi Bůh řekl: „Zapiš vidění, zřetelně ho napiš … aby to čtenář mohl přeběhnout zrakem. Vždyť vidění je svědkem pro určený čas … Ačkoliv otálí, vyčkávej na něj, neboť se jistě naplní a neopozdí se“ (Abakuk 2:2-3, ČSP). Všimni si

Jak si stanovit cíle (5)

„… moji příbuzní se drží vpovzdálí.“ Žalm 38:12, B21

Uč se rozpoznat, kdo patří do tvého života a kdo ne. K tomu nejtěžšímu při tvé cestě za cílem bude patřit zjištění, že někteří z tvých nejbližších se s tvým cílem neztotožňují, nebo se na něm nechtějí podílet, ačkoli se je k tomu třeba

Jak si stanovit cíle (4)

„… dám ti muže, a lidi pro tvůj život.“ Izajáš 43:4, přel. z angl.

Měl bys spoléhat na Boha více než na druhé. To ovšem neznamená, že jiné lidi nepotřebuješ. Opak je pravdou. Když Bůh někoho povolává k nějakému úkolu, povolává i druhé, aby mu stáli po boku. Boží zaslíbení zní: „… dám