„Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují: ‚Ten u Boha spásu nenalezne.‘“ Žalm 3:3

Modlíš se už léta, aby Bůh zachránil tvého manžela, manželku, děti nebo přátele? Touží tvé srdce vidět, jak lidé, které miluješ, slouží Bohu? Začínáš ztrácet naději? Řekl ti někdo: „Marníš čas. On se nikdy nezmění!“ Jestli ano, přečti si, co napsal žalmista: „Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují: ‚Ten u Boha spásu nenalezne.‘ Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi pozvedáš hlavu. Pozvedám hlas k Hospodinu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá“ (Žalm 3:3-5).
Věnuj zvlášť pozornost slovům: „Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují…“ Každý má nějaký názor, ale dokud ve věci nepromluví Bůh, je na závěry brzy! Bůh je stále na trůnu a jeho zaslíbení stále platí. Proto se nepřestávej modlit a věř, že Bůh učiní zázrak.
Možná si říkáš: „Oni ale jsou od Boha teď tak daleko!“ Možná jsou, ale přečti si tohle a raduj se: „Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel“ (Izajáš 59:1). Pro Boha nejsou tví rodinní příslušníci ani přátelé příliš daleko. Možná mají problémy s drogami a alkoholem, možná mají milostné aféry, nebo dokonce sedí ve vězení. Ale ať jsou dnes kdekoli, dlouhá ruka Boží milosti je může zasáhnout a spasit. Satan to ví a chce, aby ses nechal odradit a vzdal to. Nedělej to! Stejně jako elektřina protéká elektrickým vodičem, proudí Boží moc skrze tvé modlitby. Tak se modli dál a vě? Bohu!
ř Bohu!