„… proměňujte se obnovou své mysli…“ Římanům 12:2

Jeden muž žil na nádherné farmě. Po jeho smrti byl majetek, který rodina vlastnila více než dvě stě let, prodán jednomu ze sousedů. Jednoho dne si nový majitel při procházce po poli všiml zvláštního kamene, který vyčníval ze země. Vzal ho domů, umyl a zanesl ke klenotníkovi. Ten mu potvrdil, co muž již tušil: Ten starý kámen, který ležel na poli tisíce let, byl veliký, neotesaný smaragd. Ukázalo se, že má cenu několika miliónů dolarů. Tento drahokam ležel po celou dobu v poli a čekal, až někdo přijde a objeví ho. Celá léta ho lidé tisíckrát míjeli a přehlíželi, protože vypadal stejně jako obyčejný starý zahradní balvan.
Když něco „objevíme“, nacházíme ve skutečnosti něco, co už existovalo, i když jsme o tom nevěděli. A právě o to jde. Zatímco mnozí z nás hledají Boží vůli pro svůj život, mají to, co hledají, často přímo před nosem. Přesto hledají pořád dál, protože to nepoznávají.
Jestli chceš rozpoznat drahokam, musíš znát jeho vlastnosti a musíš vědět, co máš hledat. Pokud chceš rozpoznat Boží vůli, musíš žít podle slova: „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé“ (Římanům 12:2). To vyžaduje kvalitní čas při četbě Bible, rozmlouvání s jejím autorem a naslouchání jeho hlasu.