„… abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“        Římanům 12:2

Pro vykoupené Boží dítě by nemělo být nic důležitější, než zjistit a konat Boží vůli. Máš však čtyři možnosti:
1) Můžeš se spokojit s tím, že Boží vůli neznáš. To doufám není tvůj případ, jinak bys právě nečetl tuto úvahu pro dnešní den. Je jasné, že ty Boží vůli znát chceš – a on ti pomůže ji odhalit (viz Izajáš 30:21).
2) Můžeš ji znát, ale můžeš se rozhodnout, že ji nebudeš poslouchat. Jonáš Boží vůli znal, ale utekl před ní a skončil v největší bouři svého života. V čem byl jeho problém? Nelíbil se mu úkol, který mu Bůh dal. Není tvým problémem to, že znáš Boží vůli, ale nelíbí se ti?
3) Můžeš znát Boží vůli, ale přesto se spokojit s něčím menším. Možná zpíváš v církevním sboru a sloužíš ve vedení církve, v hloubi srdce ale víš, že ses usadil v něčem menším, než pro tebe Bůh měl.
4) Třeba se s ničím menším, než je Boží vůle, spokojit nechceš. Jsou ale chvíle, kdy se Boží vůle zdá být příliš obtížná, příliš zdlouhavá a příliš nevděčná. Vlastní nápady ti připadají snazší, rychlejší a příjemnější. Nakonec přesto zjistíš, že Boží plán byl lepší než tvůj. A to je pravidlo, ze kterého nikdy nebude existovat výjimka.
Takže se můžeš rozhodnout, že se od této chvíle poddáš Boží vůli, budeš dělat věci tak, jak chce on, a budeš věřit, že jeho vůle je nejlepší. Poklekni dnes a řekni se žalmistou: „Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru“ (Žalm 40:9).