„Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.“    Žalm 34:8

Stejně jako prezidenta a premiéra neustále obklopují členové bezpečnostní služby, ty jako vykoupené Boží dítě jsi obklopen anděly. Možná ani nedokážeš příslušníky prezidentovy či premiérovy ochranky rozeznat, ale jen ať si někdo zkusí udělat podezřelý pohyb! Vycvičení strážci kolem chráněné osoby okamžitě vytvoří ochranný štít.
James McConnell, zakladatel sboru Whitewell Metropolitan Tabernacle v severoirském Belfastu, kázal jedné noci v době „Konfliktu v Severním Irsku“ (jak se běžně říkalo sektářské válce). Najednou do modlitebny vpadl vůdce polovojenských jednotek s pistolí, aby ho zabil. Proč? Protože jeho žena se stala křesťankou a její život se tak radikálně změnil, že ji sotva poznával. Ten muž udělal jen pár kroků uličkou k oltáři, když najednou strnul, obrátil se a vyběhl z kostela. Co se stalo? Útočník, který později přijal Krista, dosvědčil, že viděl dva velké anděly, kteří stáli na obou stranách vedle pastora McConnella!
Když se Pavlova loď ocitla v bouři a každý si myslel, že je s nimi konec, Pavel oznámil: „Dnes v noci ke mně přišel anděl od Boha, kterému patřím a kterému sloužím, a řekl mi: ‚Neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš. A Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi.‘ Buďte proto dobré mysli. Věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil“ (Skutky 27:23-25). I nad tebou dnes bdí někdo z příslušníků Boží bezpečnostní služby!