„Kdo žije bezúhonně, žije bezpečně…“ Přísloví 10:9

Někteří vedou bezúhonný život, jiní ne, ale zajímavé je, že odplatu získají všichni. První skupina žije trvale v Božím pokoji a bezpečí, druhá v neustálém strachu z odhalení. „Přímé vede bezúhonnost, kdežto věrolomné zahubí pokřivenost“ (Přísloví 11:3).
Bezúhonný člověk je „úplný a nerozdělený“. V každé oblasti života dodržuje vysoké morální zásady. Znamená to, že nikdy neupadne? Ne, ale: „Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane…“ (Přísloví 24:16). Každý padá, bezúhonní lidé ale vždycky znovu povstanou. Bůh je trpělivý. Bude s tebou pracovat, dokud to nezvládneš. A pokud trpíš nedostatkem pokory, může tvůj život znovu uspořádat, když se mu poddáš. Jákob byl před zápasem s Hospodinem podvodník a falešný hráč (viz 1. Mojžíšova 27:35-36). Po zápase s Hospodinem kulhal. Bůh ale raději vidí někoho, kdo kulhá, protože zápasil se svými problémy a zvítězil, než někoho, kdo žije ve falešných přetvářkách.
Daniel, Žid žijící v zajetí, odmítl jíst jídlo, které nebylo košer, protože by tím porušil Boží zákon. Josef byl sám, daleko od domova a osamělý, přesto odmítl spát s manželkou svého šéfa. Pavel řekl: „Bůh … se zkouškou … připraví i východisko … abyste mohli obstát“ (1. Korintským 10:13). On má pro nás vždycky východisko! A když se pevně rozhodneš žít v bezúhonnosti, ukáže ti ho.