„Není nic lepšího, než … najít v práci uspokojení.“ Kazatel 2:24, přel. z angl.

V životě čas od času zažiješ chvíle, kdy budeš mít pocit, že práce je příliš mnoho a času na ni je příliš málo. Pokud jsi ale přetížený neustále, projeví se to na tvém postoji, vztazích, výkonu v zaměstnání, a dokonce i na tvém životě s Bohem. Jestliže se tě to právě týká, musíš udělat dvě věci:
1) Modlit se. „Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil“ (Žalm 55:23). Pros Boha o moudrost, abys mohl vyhodnotit, co děláš. Udělej to dříve, než se sesypeš. A pak si poctivě přiznej, proč ses v této situaci ocitl. Autor Přísloví řekl: „Neštvi se za bohatstvím, z vlastního rozumu toho zanech. Jen letmo na ně pohlédneš, už není! Vždycky si opatří křídla, jak orel odlétne k nebi“ (Přísloví 23:4-5). Požádej Boha, aby ti ukázal, v které oblasti zřejmě obětuješ svůj pokoj, zdraví a vztahy na oltář materialismu.
2) Delegovat zodpovědnosti. Mojžíš, jeden z největších starozákonních vůdců, klesal pod tíhou svých odpovědností a potřeboval se o ně podělit s jinými. Upadl do takové deprese, že prosil Boha, aby si vzal jeho život! Všude kolem něho byli schopní lidé, ochotní mu pomoci, on je ale nenechal. Nezní ti to povědomě? Dokud trváš na tom, že všechno budeš řídit a dělat sám, bude tvá výkonnost stagnovat a tvůj pokoj se vytratí.
Sečteno a podtrženo: Jestli jsi přetížený, začni ještě dnes dělat nějaké změny.