„… ti, kteří hledají Hospodina, nemívají nedostatek v ničem dobrém.“        Žalm 34:11, ČSP

Přišel jsi o práci? Hrozí ti ztráta domova nebo bankrot? Jsi na tom tak zle jako dosud nikdy? Pavel „ztratil všechno“ (viz Filipským 3:8), ale neskončil u toho. Dále řekl: „Můj Bůh … naplní i každou vaši potřebu…“ (Filipským 4:19). Takže to Bůh může udělat i pro tebe – s výplatou i bez ní či bez nějakého jiného očekávaného zdroje příjmů. Žalmista řekl: „… ti, kteří hledají Hospodina, nemívají nedostatek v ničem dobrém“ (Žalm 34:11, ČSP).
Jednou z věcí, na které si musíš dávat pozor, je nejhorší scénář, který ti bude předkládat satan. Když mu to dovolíš, bude ti v mysli malovat obrazy, jak bydlíš pod mostem v lepenkové krabici. Postav se na Boží slovo a prohlašuj: „Pane, ty jsi řekl, že když budu ochotný a poslušný, budu se těšit tomu nejlepšímu, co můžeš nabídnout (viz Izajáš 1:19). Zaslíbil jsi, že mě obklopíš přízní (viz Žalm 5:13). Tvé Slovo říká, že ve shodě s tvou mocí, která ve mně působí, jsi schopen učinit nesrovnatelně více než cokoli, za co mohu prosit nebo si dokážu představit (viz Efezským 3:20). Přestože se mi zdá, že se mi teď nic nedaří, dej mi víru, abych ti věřil, že přijdou dobré věci a lepší dny. Tvé Slovo mi říká, abych se o nic nestaral, ale všechny své žádosti s modlitbou a díkůvzdáním předkládal tobě. Říkáš, že tvůj pokoj přesahující všechno lidské chápání bude střežit mé srdce i mysl (viz Filipským 4:6-7). Pane, dostůj dnes svému Slovu, ve jménu Ježíše. Amen.“