„Chová se k nám jako otec, něžně a soucitně.“ Žalm 103:13, přel. z angl.

Jestli si neseš jizvy ze špatného dětství, pak pro tebe nemusí být snadné vidět Boha jako svého milujícího Otce. Když tolik tvých potřeb – láska, bezpečí, důvěra, pohodlí, péče a materiální potřeby – zůstalo v dětství nenaplněných, může být nyní pro tebe těžké uvěřit, že Bůh tvé potřeby uspokojí. Co tedy dělat?
Uvědom si, že obraz otce, jaký v sobě nosíš, je vadný, a v žádném případě neodpovídá tvému nebeskému Otci. I ten nejlepší táta je jen rozmazanou kopií tvého Otce nebeského. Bůh chce, abys jej viděl jako starostlivého, citlivého, štědrého a spolehlivého Otce. To je důvod, proč nás Ježíš učil, abychom ho nazývali „naším Otcem“, ne pouze „všemohoucím Bohem a Pánem“. Proto o něm také mluvil jako o „vašem Otci“, ne jenom jako o „mém Otci“. Jako dobrý otec, Bůh předem zná každou tvou potřebu a postará se o její naplnění (viz Matouš 6:25-34).
Stejně jako dobří rodiče rozumějí individuálním vlastnostem svých dětí, zná tvůj nebeský Otec tvé jedinečné potřeby, myšlenky a pocity. „Stejně jako rodiče cítí se svými dětmi, umí se Bůh vcítit do těch, kteří před ním mají bázeň. Zná nás zevnitř i zvenčí“ (Žalm 103:13-14, přel. z angl.). Jeho péče o tebe je šitá na míru, aby vyhověla tvým konkrétním potřebám a omezením. A tak jako dobrý pozemský otec přijímá a plní svou zodpovědnost za zajištění svých dětí, je tvůj nebeský Otec také zodpovědný za naplnění tvých potřeb a chce, abys k němu měl důvěru a jednal podle toho. Jinými slovy, tvým úkolem je jednat jako dítě důvěryhodného, štědrého a neustále milujícího Otce.