Stůj na Božím slově (6)

„Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší…“ Filipským 1:23

Když ti smrt vezme někoho, koho miluješ. Satan se tě bude snažit trápit lítostným přemýšlením o tom, co jsi pro milovaného člověka udělal a neudělal, dokud tu ještě byl. Neposlouchej ho! Bible jej označuje za žalobce (viz Zjevení 12:10). Místo

Stůj na Božím slově (5)

„Když úpěnlivě volají, Hospodin je vyslýchá…“ Žalm 34:18, ČSP

Když ti někdo zlomí srdce. Když ti někdo, koho miluješ, zlomí srdce a zradí tvou důvěru, jsi ve zranitelné pozici. A nepřítel tuto tvou zkušenost využije, aby tě přiměl udělat čtyři věci, které tě zraní ještě víc, duchovně tě vykolejí a okradou tě o

Stůj na Božím slově (4)

„… se zkouškou vám připraví i východisko….“ 1. Korintským 10:13

Když porušíš manželský slib. Pokud to děláš, porušuješ Boží slovo, lámeš srdce svému protějšku, znevažuješ Kristovu oběť, žiješ ve strachu z odhalení a vyměňuješ krátkodobé potěšení za dlouhotrvající bolest. Takže dříve, než se zapleteš, hledej Boží pomoc a stůj na jeho Slově: „Manželství

Stůj na Božím slově (3)

„Každý závodník se podrobuje všestranné kázni.“ 1. Korintským 9:25

Když se snažíš zhubnout. Výzkumy ukazují, že dnes více než polovina obyvatel západního světa trpí nadváhou. Pokud jsi jedním z mnoha lidí, kteří zápasí s váhou a s opakujícím se cyklem selhávání, který je s tím tak často spojený, je zde dobrá zpráva: Bůh

Stůj na Božím slově (2)

„Je mi útěchou v mém pokoření, že tvá řeč mi zachová život.“ Žalm 119:50

Když trpíš bolestí. Někdy tě Bůh pozvedá ve tvé situaci, jindy tě jí pronese a posilní tě projevem své lásky a věrnosti. Někdy tě zbaví bolesti, jindy tě posilní uprostřed ní. Pokud dnes trpíš bolestí, přečti si tato zaslíbení