„Budu tě vysvobozovat od … pohanů, ke kterým tě posílám…“ Skutky 26:17, B21

Pavlova služba začala, když se mu na cestě do Damašku zjevil Ježíš. Při tomto pokořujícím setkání mu Pán řekl: „Ale zvedni se, povstaň. Neboť proto jsem se ti zjevil, abych tě učinil svým služebníkem a svědkem toho, co jsi spatřil a co ti ještě dám poznat. Budu tě chránit před izraelským národem i před pohany, k nimž tě posílám, abys otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu…“ (Skutky 26:16-18).
Aby mohl být Pavel ve svém povolání a službě použitelný, musel být osvobozen od strachu z lidí. Týkalo se to jak těch, kdo ho dobře znali, tak i těch úplně neznámých, které měl teprve potkat. Musel projít „detoxem“ závislosti na mínění lidí. Bůh Pavlovi v podstatě říkal: „Jsi jen pošťákem. Budou chvíle, kdy se lidem bude líbit, co jim budeš doručovat, a jindy se jim to líbit nebude. Ty však musíš poštu doručit v každém případě. Proto tě vysvobozuji od strachu z jejich odmítnutí i od potřeby se jim zalíbit.“
Prožil jsi někdy Boží povolání k určitému úkolu? Bojíš se, že uděláš chyby? Určitě uděláš! Bojíš se, že budeš terčem kritiky? To k povolání patří! Je sto jedna různých způsobů, jak tě lidé mohou zklamat, ale pokud jsi odhodlán činit Boží vůli, modli se: „Pane, vysvoboď mne od snahy zalíbit se lidem, abych s nimi mohl sdílet to, co mám od tebe.“ A pak do práce!